HVAD NYT (du er velkommen til at sende en e-mail hvis du har en kommentar) 

  

Erik Reinert Nielsen er desværre død. Siden drives nu videre af Danske Slægtsforskere. 

22/12 2022: Nu er Helsingør Byfoged skifter frem til ca. 1732 i en søgbar database. Alle datebaserne er blevet opgraderet.     

23/6 2022: Nu er der 38 Helsingør Byfoged-skifteprotokoller i databasen. Der vil nok komme til og med år 1750. Dannelse af søgbar database er på vej :-)     

3/2 2022: Alle Køge-protokoller er i databasen. Jeg er gået i gang med skifter fra Helsingør byfoged. Det er et stort projekt. Indtil nu er de første 16 protokoller indtastet og kommer snart i en søgbar database.     

14/5 2021: Køge-skifterne er nu på plads, der mangler dog stadig en protokol, den er desværre ikke online endnu; men jeg tror den kommer og sitet er en smule opdateret. Helsingør-skifterne er på vej; men vejen er lang og de tidlige skifter er svære. 

7/5 2021: Køge-skifterne er nu næsten færdig, mangler kun at komme online. Som en anden narkoman har jeg "skifte-abstinenser". Det ender nok med, at jeg begynder på skifte fra Helsingør   

1/2 2021: I disse katagionistiske coronatider er jeg begyndt at se på Køge Byfoged skifteprotokoller, der starter anno 1598. Det ender nok med en søgbar database, ganske som de andre. 

9/11 2020: Ekstrakter = På Rigsarkivet findes under Kronborg Amtstue en protokol med „Ekstrakt af sluttede skiftebreve“ (1712–1738). Arkivsignatur H-41. Disse Ekstrakter er nu lagt ind i Kronborg-databasen. 

25/1 2018: Jeg kunne ikke lade være med at prøve at skrive Birgitte Christine Winthers historie, se Biblioteket. 

6/1 2018: Endelig, efter mere end 20 år er "Historien om Niels Hansen" færdig; se i Biblioteket.

19/2 2017: Baarse Herred Tingbøger 1655 - 1688 er gennemlæst og mine uddrag er afsluttet. En "degnehistorie" kan ligeledes findes i Biblioteket, sammen med en enfoldig oversigt over de ældste Færøske Tingbøger.

3/1 2017: De 3 første af Bårse Herreds Tingbøger er nu gennemset og mine (mine!) uddrag er på nettet, se i Biblioteket. Der vil du også se andet nyt.

16/11 2016: Nu syntes jeg det hele ser nognelunde pænt ud. Databaserne er tilgængelige. Enkelte sider skal måske finpudses. Det næste bliver at gøre det hele "responsivt", så det tilpasser sig til mindre skærme. Engang i fremtiden kommer "Bårse Herreds Tingbøger" 1655 - 1688 på nettet.

1/10 2016: Hele mit web-sted er ved at blive moderniseret og "genealogien" vil blive opdateret, så der kan i nærmeste fremtid forekommer uregelmessighedder; du er altid velkommen til at sende en e-mail. Databasen med skifter fra Kronborg Amt er udviddet og rummer nu skifter fra 1640 og frem til og med 1749. Jeg fandt "Sluttede skifter for Kronborg Amt" samt skifter fra Krogerup Gods, de er lagt ind i Kronborg-databasen, Krogerup Gods får nok også sin egen database. Københavns Amt databasen er udviddet med skifter til og med år 1750, samt nogle skifter fra "Amtmanden". Der kommer en database med skifter fra Vallø Gods, hvori der også er skifter fra Bjæverskov Herreds Provsti skifter 1677-1719 og nogle skifter fra Tryggevælde. En bemærkning: Det enkelte skifte er nok intressant; men jeg har i "noterne" for det enkelte skifte, skrevet henvisninger til andre skifter der er relevante og det kan være nok så intressant. Derfor er det smart, at du kan søge i databasen i dato-rækkefølge.

26/1 2014: Det er lang tid siden. Mine "Java-knapper" var holdt op med at virke; det er nu rettet. Send venligst email om noget ikke virker !  I min database er der nogle skifter fra Københavns Amtmand, det skal gøres færdigt og gøres online snarest.

30/8 2011: Der er kommet mere i Frederiksborg-databasen og Hillerød-skifterne er nu frem til 1787. Under arbejdet er der tilkommet en hel del krydshenvisninger skifterne imellem, også på tværs af databaserne, så alle databaserne er gen-uploaded. Gider du sende en email hvis noget ikke duer !

18/8 2010: Alle databaserne er blevet efterset og en smule nyt er kommet til; steder er "lagt i sogn". Register-søgemulighederne er blevet udvidet til også at omfatte folio-nr, hvilket er smart da jeg ofte henviser til forrige - eller efterfølgende skifte i noterne.

15/8 2010: Det lykkedes, alle databaserne er igen søgbare, enkelte protokol- og stedregistre fungerer ikke endnu.

14/8 2010: På grund af flytning til anden server duer databaserne ikke. Det vil blive rettet i denne weekend (håber jeg).

2/11 2009: En efterlysning er lagt på mit website.

31/10 2009: Jeg er begyndt at indtaste skifter fra Frederiksborg Amtstue (1711 -> ), de bliver blandet sammen med skifteuddrag fra "Frederiksborg-Kronborg Amter", da personkredsen er langt hen ad vejen den samme.

10/4 2009: De 2 skifteprotokoller der benævnes AB-022 Frederiksborg-Kronborg Amter (1718 - 1769) er nu i databasen. Læs venligst forordet!

16/1 2009: Til min store forskrækkelse har jeg opdaget noget rod ved mine databaser. Kronborg amt-databasen plus en del andet ser ud til at være forsvundet :-((
Der vil hurtigst muligt blive rettet; samtidig er der kommet skifter fra Hillerød (1710 - 1740) og lidt fra Frederiksborg Amt. Det næste bliver vel skifter fra Helsingør.

15/8 2008: Skifteprotokol nr.6 (1712 - 1721) & nr.7 (1721 - 7127) fra Kronborg Amt er i databasen. Bemærk lakunen 1701 - 1712; i bestræbelserne på at få slægterne til at hænge sammen, bemærkes lakunen alt for ofte; men andre kilder må kunne gøre fyldest. Under læsning af skifterne, er der 3 byer der ofte nævnes, nemlig København, Helsingør og Hillerød. Derfor er der nu en database med de tidligste skifter fra Hillerød på vej og mon ikke Helsingør vil følge efter.

24/2 2008: Hele den 5. skifteprotokol (1693 - 1701) fra Kronborg Amt er nu i databasen.

11/8 2007: Den 4. skifteprotokol og lidt af den 5. skifteprotokol (1693 - 1701) fra Cronburg Ampt er nu at finde i databasen.

6/4 2007: Hele den 3. skifteprotokol fra Kronborg Ampt er nu i databasen.

18/12 2006: Øh nedenstående blev ikke sandt; men nu er det ganske vist, de 2 tidligste + lidt af den 3. skifteprotokol er der nu uddrag af.

14/10 2006: De første skifteprotokoller fra Cronborg Lehn, 1640 - 1670, er nu tilgængelig i en søgbar database.

5/6 2006: Af uforklarlige årsager er jeg begyndt at indtaste København Amt skifteprotokol nr.15 (1714-1721). Det var ellers min hensigt at give mig i kast med de tidligste skifteprotokoller fra "Frederiksborg Amt". Hvad der også kunne være intressant, er at udfylde "hullerne" i Københavns Amt, nemlig skifter fra diverse "godsejere" f.eks. Vartov. Nu får vi se.

28/1 2006: Den anden "mega"-protokol, København Amt skifteprotokol nr.11 (1697-1701), med 508 folieark er endelig færdigarbejdet og lagt i databasen. Der er justeret lidt i Hørsholm-databasen og der er kommet Google-annoncer på nogle af siderne :-)

14/12 2005: Små rettelser og "mammut-protokollen" Nr. 10 (545 folieark) 1692-1697 er lagt i databasen.

2/10 2005: Siderne er blevet lavet lidt om og jeg er stolt af at kunne præsentere en søgbar database over de tidligste skifter i Kjøbenhafuens lehn och ambt. Databasen er under stadig udbygning. Der er ikke kommet nye aner til.

10/10 2004: Projektet vedrørende 100 års skifter fra "Hirschholm" er tilendebragt. En søgbar database er tilgængelig på mine web-sider. De genealogiske sider er pudset lidt op.

10/8 2004: 11 skifteprotokoller er nu uploaded (1649 - 1735), projektet lakker mod enden :-)  Den ovenfor omtalte fejl er rettet.

7/8 2004: Genealogien er opdateret. Der er rettet nogle fejl i programmet (og desværre er der kommet en til, nemlig i nogle tilfælde virker linket "tilbage" ikke; men det vil blive rettet snarest muligt) og en hel del (men endnu ikke alle) færøske stednavne er rettet.

18/4 2004: Skifteprotokol nr. 7 og nr. 8 for tidsrummet 1711 - 1723 er uploaded. Der arbejdes stadig på at rette de færøske stednavne på de genealogiske sider.

28/2 2004: Skifteprotokol nr. 10 og nr. 6 er uploaded. Der arbejdes på at rette de færøske stednavne på de genealogiske sider.

18/2 2004: Der anvendes ikke mere "rammer" ("frames") på genealogisiderne. Snart vil de en del af de færøske stednavne blive rettede. Der vil også blive foretaget enkelte rettelser af fejl, jeg er blevet gjort opmærksom på og 2 skifteprotokoller fra "Hørsholm" er lige ved at blive færdige.

11/1 2004: Siderne er blevet omstrukturerede !  I databasen med skifter fra Hørsholm Len og Amt, er nu de første 5
protokoller lagt ind.

15/11 2003: SIDERNE ER UNDER OPDATERING, HVAD DER KOMMER: Genealogien er opdateret og database med de første 3 skifteprotokoller fra "Hørsholm Len" kan der nu søges på :-))
og siderne har fået lidt kosmetiske ændringer.

15/5 2003: Christen Jensen Diurhuus' manuskript om færøske præster fra 1759 er transskriberet og uploaded.

8/3 2003: Der er lagt lyde på nogle links og det tilhørende script er lagt ud til fri afbenyttelse.
Ganske snart vil hele genealogien blive opdateret; der er kommet lidt nyt til.

28/2 2003: I genealogien er der tilkommet aner til slægten Blichfeldt.