ERIK REINERT NIELSENS GENEALOGISKE SIDER

Mine aner:

14 generationer tilbage i tiden, så vidt de kendes

    START HER

Enkelte af slægtsgrenene kan føres længere tilbage, enkelte tilbage til Gorm Den Gamle. Det er ikke med her.

Reinert-efterslægt:

Her er den 1. Reinert jeg kender, nemlig Johan Jürgen Rennert (ca. 1700 - 1750) og hans efterslægt, altså hans børn, børnebørn o.s.v.

   START HER

Jeg har skrevet et lille hæfte om den tidligste slægt. Det kan downloades (2,7Mb PDF-fil), se i Biblioteket  (HER)


Her kan du se om der er noget af interesse. Brug de 3 knapper til højre. I skemaerne ses forskellige knapper, nemlig de 3 grønne registerknapper og 2 små knapper. Den første, med et lille "1" fører hen til skemaet med personens efterslægt. Den anden, med et lille "2" fører hen til skemaet med personens aner.

en1er       en2er 

(nej, du kan ikke klikke på de knapper der er vist her, kun i skemaerne)

  

Om adskillige af personerne har jeg skrevet mere eller mindre udførlige biografier, hvori kilderne også er nævnt, nogle er ganske fyldige og spændende; men det vil fylde alt for meget at have dem med her. Skulle nogen være interesseret, er du velkommen at tilskrive mig en e-mail klik her.

Der er mange der har bidraget til denne slægtshistorie, specielt vil jeg takke Georg Agerby for de ældste aner. Oplysningerne på disse sider er ikke fejlfrie eller fuldendte, hvilket undskyldes. Generelt er oplysningerne fremskaffet fra de originale kilder. Skulle du have tilføjelser eller rettelser, send venligst en e-mail  klik her.

underskrift