ERIK REINERT NIELSENS GENEALOGISKE SIDER

DATABASE MED UDDRAG SKIFTER FRA DET GAMLE FREDERIKSBORG AMT

Fra skiftet efter Katrine d. 1765-02-04:
Enkemanden var pensionist "og forhen Porteur ved hendes Kongl: Høyhed Princesse Charlotta Amalia, boendes hos Hr CancellieRaad Esmarck til leie i hans gaard ved Friderichsborg, imellem Enkemanden paa den ene og den afdødes arvinger paa den anden Side, hvis arvinger dog Enkemanden ikke vidste at giøre nogen forklaring om, hvem de skulle være siden han havde levet med hende i 44 aar udi ægteskab, men vidste allene, at hun var fra Hanover".

Frederiksborg Amt, administrationshistorie, se venligst wikipedia. De skifter der her er tale om, er fra Strø herred og Lynge- Frederiksborg herred samt en hel del skifter fra de håndværkere og tjenestefolk der boede i eller ved Frederiksborg Slot; tillige findes skifter fra sognene Nødebo og Grønholt. Skifter fra Hillerød findes i en database for sig, skifter fra Slangerup er ikke med endnu.

De tidligste skifteprotokoller består af 2 rækker, navnlig:

  • "Frederiksborg-Kronborg Amter" AB-022 #2 (1718-1731) samt AB-022 #3 (1737-1769). Sidstnævnte protokol starter som en forsættelse af #2 og er altså fra 1731 til 1769. Titlen på protokollerne er misvisende, thi der er ingen skifter fra "Kronborg Amt".

  • "Frederiksborg Amtstue"  CA-011 Skifteprotokoller, i databasen er foreløbig  #1017A-38 (1711 - 1717) og #1017A-39 (1724 - 1745), om der kommer    mere er endnu ikke besluttet.

Desværre blev de to skifteprotokoller "Frederiksborg-Kronborg Amter" indtastet først, så der er ingen henvisninger i skifteuddragene til skifter fra "Frederiksborg Amtstue", specielt fra 1711 - 1718.

Lad mig være ærlig, jeg kan ikke umiddelbart se den store forskel på skifterne fra de 2 arkivskabere "Frederiksborg-Kronborg Amter" og "Frederiksborg Amtstue"; der er i overvejende grad personsammenfald i skifterne; hvilket er grunden til, at skifteuddragene er samlet i én database. Det giver desværre det handikap, at de henvisninger der er i mine skifteuddrag fra "Frederiksborg Amtstue", nemlig en skiftedato, kan være i den ene eller den anden protokolrække (eller i en anden database!) Så henviser jeg til et andet skifte med en dato, så led og du skal finde :-)


 what?

TIL DATABASEN

 

Noter til skifter fra "Frederiksborg-Kronborg Amter":

Jeg har ikke været flittig med at sammenholde Frederiksborg-skifterne med skifterne fra Hørsholm, Kronborg, Københavns amt og Hillerød, kun i enkelte tilfælde er der gjort krydshenvisninger

En hel del "små" skifter, hvor intet var at arve

Fra fol. 149 springes tilbage fra 1721 til 1720

Den anden protokol (AB-022 #3) forsætter folio-nummereringen fra den forrige og starter altså med fol. 384.

OBS: Det lader til, at der er en del fejl i den anden protokol (AB-022 #3), ca. efter fol. 400 og frem er den gal med navnene; det viser sig bl.a. ved at i fortalen skrives f.eks. enkens navn som et og ved skiftets slutning som noget andet. Også når jeg konfererer med min databases indhold, findes uforståeligheder som meget vel kan skyldes fejl i skifterne.  -  Næ det er alt for pænt skrevet. Efterhånden som man kommer frem i protokollen, findes flere og flere fejl og jeg får mistanke om, at skifteskriveren var utilgiveligt sjusket; i hvert fald har jeg ikke set noget lignende tidligere. Senere, længere fremme i protokollen, ændrede det sig til det bedre.

Et spring fra ultimo 1731 til 1734

I den anden skifteprotokol bliver skifterne mere og mere allene for sognene Torup & Melby samt omkring Frederiksborg Slot og sognene Nødebo og Grønholt. Der er slet ingen skifter fra sognene "rundt om Slangerup".

Noter til skifter fra "Frederiksborg Amtstue":