ERIK REINERT NIELSENS GENEALOGISKE SIDER

"efftersom dit vaar Loulig for kyndit till Birffuer schouffs herridz Ting, och kiøge byeting, och aff kiøge predieke stoell Till Liust, att det udj dag schulle holdis schiffte . . ."

Jeg har nogle aner på Stevns i 16- og 17-hundredetallet. Derfor var det fristende at se om der var noget at finde i skifterne fra perioden og der er skifter!

  • Vallø Gods skifter 1652 - 1660*
  • Vallø Gods fæsteprotokol fra 1652 - 1660 hvori er nogle slægts-oplysninger
  • Vallø Gods skifter 1660 - 1712 (kun til 1708 resten er næsten ulæseligt)
  • Vallø Gods skifter 1719 - 1739
  • Gunderup Gods 1.- & 2. del 1653 - 1658
  • Rudsholt Gods 1654 - 1657
  • Bjæverskov Herreds Prousti skifter 1677 - 1739
  • nogle skifter fra Tryggevælde Amts Rytterdistrikt 1720 - 1734

Det hele er rodet sammen i én database, hvor der kan søges på fornavn, efternavn, by og skiftedato.

Efterfølgende har jeg indført alle skifterne i et slægtsforskningeprogram, hvor familierne er sat i slægt så vidt som det er muligt. Har du aner på Stevns sender jeg dig gerne en gedcom-fil (der råder bod på nedenstående detalje). Se noter nederst på denne side (under billedet).

*) Tilfældigvis blev protokollen "Vallø Gods skifter 1652 - 1660" {peståret 1654!} indtastet til allersidst, så, der er ingen henvisninger i mine skifteuddarg (= "Noterne") fra senere skifter til skifter i dén protokol; til gengæld findes der henvisninger til senere skifter i mine skifteuddrag fra protokollen :-)

udsigt

Om navne. Dengang var der ingen retskrivning! Et navne staves på mange måder også i samme skift. Navne ændrer form i tid: Boel = Bodel = Bodild (er både et drenge- & et pigenavn lige som f.eks. Helle var); Berte = Birthe = Birgitte; Lauridtz = Laurs = Lars. Søg med fantasi !

TIL DATABASEN